Välkommen till

Fenix The Green

Home / Välkommen till Fenix the Green

Välkommen till Fenix the Green

Fenix the Green erbjuder teambuilding och kickoff för företag eller gruppunderhållning för sällskap. Vi utvecklar gruppen genom att alla får lära känna sig själva och varandra på ett djupare plan.

Kniviga etiska problem presenteras och sen ska deltagarna ta ställning till olika aspekter av situationen. Vi ventilerar våra värderingar och får lite fakta och knep för att kunna hantera svåra moraliska dilemman. Andra övningar kan vara kring andra kluriga filosofiska problem, allt diskuteras i grupp och deltagarna får även teoretisk bakgrund och historiska infallsvinklar på hur man kan tänka kring problemen. Man lär känna sig själv och de andra i gruppen väldigt bra vilket främjar ett gott samarbete och minskar konflikter.